leverloan
หน้าหลักบัตรเครดิต › ธนาคารทหารไทยธนชาต › บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้า และรายปี
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์
ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้า และรายปี
สิทธิประโยชน์
ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
สิทธิประโยชน์

 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3%: ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อถอนเงินสด เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก: ลูกค้าใหม่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นใน 3 รอบบัญชีแรกที่บัตรได้รับการอนุมัติ และอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหลังจากรอบบัญชีที่ 4.

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ: ลูกค้าใหม่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.5% ต่อปีใน 3 รอบบัญชีแรกหลังจากได้รับอนุมัติ และรอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะเป็น 16% ต่อปี.


 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเมื่อจ่ายตรงเวลา: ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 16% ต่อปี ลูกค้าสามารถรับเงินคืนในรูปแบบเข้าบัญชีบัตรเครดิต 5% จากดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเมื่อชำระเงินตรงตามกำหนดการชำระเงิน. 

เงื่อนไขการรับเงินคืน 5%: ลูกค้าสามารถรับเงินคืน 5% ของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเมื่อชำระเงินตรงตามกำหนดการชำระเงิน โดยเงินคืนจะปรากฎในรอบบัญชีถัดไป.

เงื่อนไขการคำนวณเงินคืน: เงินคืนคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้า / บริการ / เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โดยไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดจากรายการอื่น ๆ เช่น การแบ่งจ่าย, การใช้บัตรชำระตามแผนการผ่อนชำระ, การโอนเงิน, และอื่น ๆ.


 • ผ่อนได้ 0% 3 เดือน**: ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย.

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย ttb so goood**: มีเงื่อนไขการใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood โดยยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood ได้แก่:

   - ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ

   - ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

   - ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิตลงทุน

   - ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง

   - ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว

   - ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ

   - ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย

   - ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ


 • ฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ: ในการใช้บัตรเครดิตนี้ในการชำระค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ คุณจะได้รับประกันอุบัติเหตุฟรี โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท.
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้า และรายปี


*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)


  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งหน้าและหลังแบบแยกแผ่น)
  • ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
  โปรโมชั่นสมัครออนไลน์

   ระยะเวลาสมัครและอนุมัติ 1 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567

   • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
   คุณอาจสนใจ
   ไม่พลาดที่จะรับข่าวสารอัพเดทผลิตภัณฑ์การเงิน บทความที่เป็นประโยชน์ที่เราจะจัดส่งให้ทุกวัน
   การกรอกอีเมล์ของฉัน ฉันได้รับทราบ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Leverloan แล้ว
   ข้อตกลงการใช้งาน
   นโยบายความเป็นส่วนตัว
   นโยบายคุ๊กกี้
   ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป: เราเปรียบเทียบบัตรเครดิตมากกว่า 50 รายการในประเทศไทย แม้ว่าเราจะไม่ได้เปรียบเทียบบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินทั้งหมดที่มี แต่เราพยายามรวบรวม เพื่อนำมาเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้สำหรับผู้บริโภคให้มากที่สุด โปรดเข้าใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เรารวมไว้ในการเปรียบเทียบนั้น ไม่ครอบคลุมและอาจไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ แม้ว่าเราจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัตรเครดิตในไทย เราไม่แนะนำให้คุณสมัครผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นพิเศษ หรือแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสมกับคุณ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาคุณสมบัติ สถานการณ์ส่วนตัว และไลฟ์สไตล์ของคุณ อ่านคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของผู้ให้บริการ และการกำหนดตลาดเป้าหมาย หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระ ก่อนทำธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าจะมีความพยายามตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง คุณลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และข้อมูลของเราจะแสดงโดยไม่มีการรับประกัน ในเว็บไซต์นี้ เราให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาสินเชื่อ และทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของคุณ อันเป็นผลมาจากลิงก์ขาออกบนเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม 'สมัคร' คุณจะมีโอกาสตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์การเงิน บนเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงินก่อนที่จะสมัคร เพื่อความชัดเจน เราขอย้ำว่าการใช้คำว่า 'ดีที่สุด' หรือ 'ยอดนิยม' ไม่ใช่การให้คะแนนผลิตภัณฑ์ และเช่นเดียวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณต้องอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการใช้งาน ของเรา
   leverloan
   Copyright © 2024, Leverloan. All rights reserved.