leverloan

ข้อตกลงการใช้งาน

1. ‘leverloan.co’ ถูกระบุว่าเป็น:

Leverloan Corporation Co,Ltd. (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559094446) พวกเขามีสำนักงานธุรกิจอยู่ที่ 36 Moo.1 , Kaeyai, Muangsurin , Surin 32000 TH

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ leverloan.co นี้ แสดงว่าคุณตกลงตามสัญญาที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะกรอกหรือกรอกแบบฟอร์ม คำเชิญ หรือใบสมัครใดๆ หรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในแง่ใดก็ตาม คุณควรถอนตัวจากเว็บไซต์นี้ทันที และไม่ยอมรับหรือพึ่งพาบริการ ข้อความ ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ให้ไว้

3. ไซต์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ทั้งหมดและบทบัญญัติได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ การดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาของไซต์นี้หรือบางส่วนโดยไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว และอาจมีผลทางแพ่งและทางอาญาอย่างร้ายแรง หลังจากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ และจัดเก็บเนื้อหาและส่วนต่างๆ ดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือหน่วยงานใดๆ

4. คุณเป็นใคร

คุณคือบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะ เป็นพลเมืองไทยที่มีสิทธิ์ในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในไทย อายุมากกว่า 18 ปี และไม่ใช่คนล้มละลายที่ถูกตั้งข้อหาต่ำเกินไป หรือบุคคลที่ถูกคุกคามโดยการแจ้งการล้มละลายหรือกำลังดำเนินการและไม่ได้มอบหมายให้คุณ ทรัพย์สินหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ของท่าน

5. บริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้

leverloan.co ไม่ใช่ธนาคารที่มีรายละเอียดใดๆ หรือเป็นสถาบันทางการเงิน และไม่รับและไม่สามารถรับฝากหรือออกหลักทรัพย์ใดๆ เราให้บริการประเมินเท่านั้นและไม่ได้ให้หรือรับรองคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราไม่ให้เครดิต

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์และบริการของไซต์นี้คือเพื่อให้ข้อมูลแก่สาธารณะ รวมถึงตัวคุณแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และวงเงินสินเชื่อที่คุณอาจจะได้รับ ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ คุณควรใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะสมัคร

เราไม่สามารถและไม่ประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบุคคลใดๆ

ผลิตภัณฑ์ที่พบในส่วน 'ดีที่สุด' หรือ '10 อันดับแรก' จะรวมอยู่ในส่วนนั้นโดยอิงจากการประเมินอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ข้อเสนอเบื้องต้น คุณลักษณะ และอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นในปัจจุบัน และความสามารถในการแข่งขันโดยรวมโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน สินค้าในหมวดหมู่ที่ตรงกัน สถานะ 'ดีที่สุด' หรือ 'อันดับต้น ๆ' จึงไม่มีวัตถุประสงค์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากผู้ออกบัตรเปลี่ยนแปลงข้อเสนอผลิตภัณฑ์เบื้องต้นหรือมาตรฐาน หรือผู้ออกบัตรรายอื่นนำเสนอข้อเสนอที่ถือว่าแข่งขันได้มากกว่า

ตัวอย่างเช่น; ข้อเสนอบัตรเครดิต 'ผู้ที่เดินทางบ่อย' อาจได้รับสถานะ 'ดีที่สุด' หรือ 'อันดับต้น ๆ' เนื่องจากข้อเสนอปัจจุบันของ 'คะแนนสะสมโบนัส' ที่มีให้สำหรับผู้สมัครใหม่ ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีข้อเสนอ 'การโอนยอดคงเหลือ' ที่แข่งขันได้ ข้อเสนอทั้งสองนี้จะคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของเราเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ leverloan.co ซึ่งในตัวอย่างนี้มีทั้งประเภทบัตรเครดิตสำหรับสมาชิกสะสมไมล์และการโอนยอดคงเหลือ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้านล่างจำนวนหนึ่งจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์นี้ และพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสถานะ 'ดีที่สุด' หรือ 'สูงสุด' หรือไม่

รายการด้านล่างควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ควรพิจารณาว่าครอบคลุมหรือสมบูรณ์

อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเปรียบเทียบ & ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากการกู้ยืม การซื้อ การโอนยอดคงเหลือ หรือการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าสินค้าทั้งหมด มูลค่าที่รับรู้ของข้อเสนอเบื้องต้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม คะแนนโบนัส และระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ข้อเสนอเบื้องต้นเหล่านี้จะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราเท่าใดเมื่อหมดช่วงแนะนำ ข้อดีของ 'ข้อเสนอพิเศษ' ทั้งหมดเช่น เช่น 'โบนัสคะแนนสะสม' คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ เช่นแต่ไม่จำกัดเพียง; วัน 'ปลอดดอกเบี้ย' รวมสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวเลือกความปลอดภัย ฯลฯ ผลประโยชน์ที่รับรู้เป็นพิเศษ เช่น ส่วนลดทันทีหรือบริการฟรีเช่น ประกันการเดินทางต่างประเทศ. การพิจารณามูลค่าของ 'คะแนนสะสม' หรือ 'คะแนนสะสมไมล์' ที่ได้รับสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท การประเมินการยอมรับของตลาดสำหรับบัตรเครดิตและน้ำหนักของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม/ค่าปรับที่เรียกเก็บโดยผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น มีผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจากแหล่งอื่น ๆ โอกาสที่นำเสนอโดยไซต์นี้ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อจำนวนมาก แต่ไม่ครอบคลุมตลาด

สิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาโปรแกรมการค้นหาบริการดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาแหล่งสินเชื่อทั้งหมดก่อนที่จะรับข้อเสนอใด ๆ ที่ทำโดย leverloan.co และบริการอื่น ๆ

เราไม่ครอบคลุมหรือประเมินเงินฝากหรือโอกาสในการลงทุน และไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน แม้ว่าผู้ให้บริการสินเชื่อจะเสนอแง่มุมที่มีดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อของพวกเขา เราไม่แนะนำโอกาสดังกล่าวโดยพิจารณาจากแง่มุมในการรับดอกเบี้ยนั้น ลักษณะการรับดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นหลักประกันวัตถุประสงค์หลักของบัตรเครดิตและหรือวงเงินสินเชื่อ และไม่ได้มีส่วนสำคัญในการประเมินของเรา

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราวางตำแหน่งบัตรเครดิตและข้อเสนอของบัตรเครดิต โปรดไปที่ Why Use leverloan.co? หน้าและอ่านส่วน 'วิธีการทำงาน' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ออกบัตรเครดิต

วัตถุประสงค์และบริการของไซต์นี้คือเพื่อให้สาธารณชนรวมถึงตัวคุณเองได้รับการประเมินบัตรเครดิตและสินเชื่อและอัตราเครดิตและอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเท่านั้น มีผู้ออกบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ อีกมากมายที่เผยแพร่สู่สาธารณะทางอินเทอร์เน็ตและจากแหล่งอื่น ๆ

สิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาโปรแกรมการค้นหาบริการดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาแหล่งสินเชื่อทั้งหมดก่อนที่จะรับข้อเสนอใด ๆ ที่ทำโดย leverloan.co โดยบริการนี้และบริการอื่น ๆ

โอกาสที่นำเสนอโดยไซต์นี้ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมีผู้ให้บริการสินเชื่อที่น่าเชื่อถือและมีความสำคัญในไทยที่ไม่ครอบคลุมโดยไซต์นี้

เราไม่ครอบคลุมหรือประเมินเงินฝากหรือโอกาสในการลงทุน และไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน แม้ว่าผู้ให้บริการสินเชื่อจะเสนอแง่มุมที่มีดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อของพวกเขา เราไม่แนะนำโอกาสดังกล่าวโดยพิจารณาจากแง่มุมในการรับดอกเบี้ยนั้น ลักษณะการรับดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นหลักประกันวัตถุประสงค์หลักของบัตรเครดิตและหรือวงเงินสินเชื่อ และไม่ได้มีส่วนสำคัญในการประเมินของเรา

6. ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อ

ผู้ให้บริการทั้งหมดควรติดต่อได้ผ่านรายละเอียดที่ได้รับจากเว็บไซต์ของตน โดยปกติจะพบได้โดยไปที่ส่วน 'ติดต่อเรา' ของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์ เช่น Google.com เพื่อทำการค้นหาข้อมูลโดยใช้วลีค้นหา เช่น "รายละเอียดการติดต่อของผู้ให้บริการ XX"

เราพยายามที่จะให้โอกาสในการขอสินเชื่อและหรือบัตรเครดิตกับผู้ให้บริการสินเชื่อต่างๆ ที่เป็นสถาบันสาธารณะที่สำคัญ แต่ leverloan.co ไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความน่าเชื่อถือของสถาบันเหล่านั้นได้ ไม่มีความพยายามใด ๆ และเราไม่มีคุณสมบัติที่จะประเมินความมั่นคงหรือมูลค่าสุทธิของสถาบันใด ๆ ดังกล่าว

และการปรากฏตัวของสถาบันดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าสถาบันนั้นมีฐานะทางการเงินที่ดีหรือการประเมินบัญชีสาธารณะจะระบุเป็นอย่างอื่น

ไม่มีการกล่าวหรือปรากฏในเว็บไซต์ leverloan.co หรือในการประเมินผู้ให้บริการสินเชื่อที่เสนอสินเชื่อให้กับคุณ สามารถนำไปใช้หรือมีสถานะใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน SET ใด ๆ ที่แบ่งปันในนามของผู้ให้บริการสินเชื่อดังกล่าว ไม่มีถ้อยแถลงหรือไม่ควรอนุมานจากไซต์หรือการประเมินของเราว่าผู้ให้บริการสินเชื่อรายใดมีค่าควรแก่การพิจารณาในการลงทุนหรือการตัดสินใจซื้อขาย

ผู้ออกบัตรเครดิตและผู้ให้บริการสินเชื่อมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราและเงื่อนไขโดยไม่ต้องอ้างอิงหรือให้คำแนะนำกับ leverloan.co และ leverloan.co ใช้ทุกโอกาสในการตรวจสอบอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้เว็บไซต์นี้ทันสมัยอยู่เสมอและเพื่อให้กระบวนการประเมินมีความเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงไม่รับประกันหรือรับรองกับคุณว่าอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละรายที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน

คุณต้องปกป้องตัวเองด้วยการตรวจสอบอัตราและเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อใดๆ และแต่ละรายที่คุณสมัครหรือจากผู้ที่คุณยอมรับข้อเสนอเพื่อรับเครดิตเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราและเงื่อนไขของข้อเสนอใดๆ เป็นปัจจุบันและยอมรับได้สำหรับคุณแม้ว่า อัตราและเงื่อนไขดังกล่าวแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

คุณควรประเมินหรือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินบัญชีของผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายเพื่อสร้างความมั่นคง เงื่อนไขการออกบัตรเครดิตและเงื่อนไขเครดิตที่เสนอโดยสถาบันแต่ละแห่งควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อยอมรับข้อเสนอของผู้ให้บริการสินเชื่อ เนื่องจากอาจมีเงื่อนไขที่คุณไม่สามารถยอมรับได้

ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถสงวนสิทธิ์แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อในการยกเลิกบัตรเครดิตและหรือลดวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ตามสมควร) และไม่ให้โอกาสคุณแก้ไขการผิดนัดในนามของคุณ และไม่ต้องระบุเหตุผล (ที่ดี) สำหรับการยกเลิกดังกล่าว .

leverloan.co ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อกำหนดและข้อตกลงดังกล่าวด้วยข้อมูลเชิงสถิติที่เทียบเคียงได้ของผู้ให้บริการบัตรเครดิต/สินเชื่อในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ใช่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องหลังและสิทธิในการยกเลิก ซึ่งหมายความว่าคุณคนเดียวต้องอ่านและเปรียบเทียบข้อมูลที่ซับซ้อนดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้อาจประกอบด้วยสิทธิ์ในการรวมบัญชีและหรือหักกลบลบหนี้บัญชี เพื่อให้เครดิตที่สำคัญใดๆ ที่คุณเก็บรักษาไว้ในบัญชีหนึ่งสามารถโอนข้ามไปยังเครดิตหนี้คงค้างของคุณที่ถึงกำหนดชำระในบัญชีอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ leverloan.co

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณให้หรือในนามของคุณโดยผู้อื่นและแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณสร้างจากเว็บไซต์นี้ (ในขอบเขตที่ leverloan.co เป็นข้อมูลส่วนตัว) จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว/ส่วนตัวและหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของคุณและจะไม่ถูกสื่อสารกับบุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจากคุณ ความยินยอมของคุณจะถือว่าได้รับอนุญาตเมื่อคุณกรอกและหรือลงนามในแบบฟอร์มหรือใบสมัครใดๆ

8. รหัสผ่านและความปลอดภัย

คุณอาจได้รับรหัสผ่าน ID หรือข้อมูลความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อช่วยในการระบุตัวคุณและบัญชีของคุณกับ leverloan.co และหรือผู้ให้บริการสินเชื่อ และในการจำกัดหรืออนุญาตการเข้าถึงบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคล/ส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ถือครองโดย leverloan.co และผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับใบสมัครของคุณ

เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รหัสผ่านใดๆ และหรือ ID เป็นความลับไว้กับตัวเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมถึงเพื่อน ครอบครัว และหรือผู้ร่วมธุรกิจหรือที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้คุณเป็นคนเดียวที่รู้ ข้อมูลดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นจะทำให้ความลับดังกล่าวเสียหายและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลประจำตัว และข้อมูลส่วนตัว/ส่วนตัวและละเอียดอ่อนของคุณที่ leverloan.co และหรือผู้ให้บริการสินเชื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ

ความเสียหาย การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การกระทำ การฟ้องร้องข้ามแดน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหน้าที่ของคุณในส่วนนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งคุณมอบให้กับ leverloan.co

9. การยุติภาระผูกพัน

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติภาระหน้าที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งมีต่อกันภายใน 14 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ที่ชัดเจนซึ่งให้บริการโดยสื่อกลางของบริการที่ใช้ระหว่างคู่สัญญาในการสื่อสารที่ผ่านมาในทันที การยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย ณ วันที่ยกเลิกดังกล่าว

หาก leverloan.co มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าแบบฟอร์มและ/แอปพลิเคชันกำลังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมโดยคุณและหรือในนามของคุณ leverloan.co สามารถยุติความรับผิดชอบต่อคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการดังกล่าวโดยแจ้งให้ทราบ คุณและผู้ให้บริการสินเชื่อใดๆ และทุกรายที่ผู้ให้บริการดังกล่าวและหรือคุณได้ยื่นคำขอสินเชื่อสำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น การยุติดังกล่าวจะมีผลโดย leverloan.co โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ในการเรียกค่าธรรมเนียม ความเสียหาย หรือสิทธิ์ต่อคุณและหรือร่วมกับผู้อื่น

10. ค่าคอมมิชชั่น

คุณรับทราบว่า leverloan.co ได้รับผลประโยชน์จากผู้ลงโฆษณาบางราย (รวมถึงค่าคอมมิชชั่น) ผู้ลงโฆษณาไม่จ่ายเงินเพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ของตนในตารางเปรียบเทียบหรือหน้าผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ แต่จะจ่ายค่าคอมมิชชันเมื่อคุณหรือในนามของคุณส่งใบสมัครหรือใบสมัครที่ได้รับอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ ผู้ลงโฆษณาจ่ายเงินเพื่อวางโฆษณาที่ระบุว่า 'โฆษณา' หรือ 'บัตรเครดิตที่สนับสนุน' leverloan.co จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นใด ๆ โดยเจตนาที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณโดยตรงกับค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน

11. การโฆษณา

คุณรับทราบว่าไม่มีลิงก์ไปยังหรือโฆษณาโดยผู้ให้บริการสินเชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ leverloan.co และ leverloan.co อาจได้รับค่าธรรมเนียมจากการมีอยู่หรือการอนุญาตของโฆษณาดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตน leverloan.co จะไม่สนับสนุนผู้ลงโฆษณาดังกล่าวในการระบุอัตราและเงื่อนไขของผู้ลงโฆษณาหรือผู้อื่น หรือโดยการแสดงข้อความเฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการสินเชื่อใดๆ ที่คุณควรสมัคร หรือในการแนะนำผู้ให้บริการสินเชื่อรายใดที่คุณควรสมัครขอวงเงินสินเชื่อ . ลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทอื่นที่มีให้บนไซต์ของเราไม่มีหรือรวมถึงคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องลิงค์หรือเนื้อหาบนไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ไม่มีเนื้อหาใดในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นได้รับการประเมินโดย leverloan.co ลิงก์ดังกล่าวทำงานเป็นวิธีการเข้าถึงหรือทางลัดไปยังไซต์นั้นและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

leverloan.co ไม่ทราบและไม่ได้อนุมัติเนื้อหาของโฆษณาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตน

12. สำนักงาน leverloan.co

สามารถจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการส่วนตัวระหว่างที่อยู่หรือสื่ออื่นๆ ระหว่างวันและเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ถึง: Leverloan Corporation Co.,Ltd. (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559094446) พวกเขามีสำนักงานธุรกิจอยู่ที่ 36 Moo.1 , Kaeyai, Muangsurin , Surin 32000 TH

13. ข้อตกลงทั้งหมด:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นส่วนหลักของข้อตกลงระหว่างคุณและ leverloan.co และจะไม่ถูกแก้ไขหรือแก้ไขโดยเอกสารอื่นใดที่สร้างขึ้นระหว่างเรา เว้นแต่จะมีการแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้โดย เป็นลายลักษณ์อักษรโดย leverloan.co

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารหรือข้อกำหนดอื่นใด ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของความไม่สอดคล้องกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการตีความจะถูกตัดสินภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ความล้มเหลวของ leverloan.co ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ในที่นี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

หากศาลเห็นว่าข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ คุณจะเข้าร่วมกับ leverloan.co เพื่อให้มีผลกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และจะได้รับการแก้ไขโดยความยินยอมเพื่อให้บรรลุสาระสำคัญของข้อตกลงนี้

ไม่พลาดที่จะรับข่าวสารอัพเดทผลิตภัณฑ์การเงิน บทความที่เป็นประโยชน์ที่เราจะจัดส่งให้ทุกวัน
การกรอกอีเมล์ของฉัน ฉันได้รับทราบ และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Leverloan แล้ว
ข้อตกลงการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ๊กกี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป: เราเปรียบเทียบบัตรเครดิตมากกว่า 50 รายการในประเทศไทย แม้ว่าเราจะไม่ได้เปรียบเทียบบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินทั้งหมดที่มี แต่เราพยายามรวบรวม เพื่อนำมาเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้สำหรับผู้บริโภคให้มากที่สุด โปรดเข้าใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เรารวมไว้ในการเปรียบเทียบนั้น ไม่ครอบคลุมและอาจไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ แม้ว่าเราจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัตรเครดิตในไทย เราไม่แนะนำให้คุณสมัครผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นพิเศษ หรือแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสมกับคุณ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาคุณสมบัติ สถานการณ์ส่วนตัว และไลฟ์สไตล์ของคุณ อ่านคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของผู้ให้บริการ และการกำหนดตลาดเป้าหมาย หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระ ก่อนทำธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าจะมีความพยายามตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง คุณลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และข้อมูลของเราจะแสดงโดยไม่มีการรับประกัน ในเว็บไซต์นี้ เราให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาสินเชื่อ และทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของคุณ อันเป็นผลมาจากลิงก์ขาออกบนเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม 'สมัคร' คุณจะมีโอกาสตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์การเงิน บนเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงินก่อนที่จะสมัคร เพื่อความชัดเจน เราขอย้ำว่าการใช้คำว่า 'ดีที่สุด' หรือ 'ยอดนิยม' ไม่ใช่การให้คะแนนผลิตภัณฑ์ และเช่นเดียวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณต้องอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการใช้งาน ของเรา
leverloan
Copyright © 2024, Leverloan. All rights reserved.